Училищни Проекти

Добре дошли!

  • Нашето училище е основано с амбицията децата да получат отлична подготовка, да станат знаещи и можещи, мислещи и творчески личности. Подхождайки с необходимото търпение и уважение към личността на детето ние се грижим за неговото пълноценно духовно и физическо израстване. Децата са нашата радост и богатство. Затова ние ще ги пазим така, както се пази безценно съкровище и ще ги учим на знания - нашият прозорец към света.

Календар