За нас

Историята на училището в с. Добра поляна датира отпреди 200 години. Първите години учениците се обучавали по вероучение. През 1920 г. на мястото на старото училище местното население построява ново с две класни стаи и една канцелария. Едва тогава обучението придобива светски характер.

От 1949 г. учителите започват да се назначават от инспекторите от отделение „Народна просвета“ при околийските народни съвети.  До 1952 г. училището функционира като начално, а от 1952 г. става пълна прогимназия.

През 1961г. старото училище се разширява с още една класна стая. Тази сграда обаче не задоволява нуждите на населението и през 1964г. се построява ново училище с четири класни стаи, канцелария и учителска стая. На следващата година са построени и две общежития за учители.

През 1966 г. към училищната сграда е включено и общежитие за ученици.Тази сграда по-късно се използва за начално училище.

През 1971 г. се преминава на едносменно обучение, след което се закрива общежитието и учениците от с. Каменяк и от с. Средна махала се превозват с автобус. За пътуващите ученици се открива и ученическа столова.

            От  2000/2001 учебна година  директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Добра поляна, общ. Руен, обл. Бургас е г-жа Фатме Шабан, която успешно ръководи училището.

            ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ “ с. Добра поляна, общ. Руен, обл. Бургас е училище, което носи светлина, знания, усмивки, радост, трепети и успехи.