Тържествено откриване на учебната 2019/2020 година