Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“

Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“

Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“

Създадената единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ и нейните възможности беше представена пред образователните институции в Бургас от  Регионално управление на образованието – гр. Бургас и Яни Гебеджелиев – представител на Консорциум „Дигитална раница“ ДЗЗД, състоящ се от компаниите „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и „Кейсием“ ООД. Платформата е създадена по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.
„Дигитална раница“ е единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, създадена по проект „Образование за утрешния ден“ и МОН при решаването на предизвикателствата при неприсъствена форма на обучение, както и такива при присъствена или хибридна такава:
•    Богат набор от дигитално образователно съдържание
•    Бърз и лесен достъп до виртуални класни стаи
•    Домашни, оценки, присъствия – всичко на едно място
•    Фокус върху индивидуалното отношение от учител към ученик
Платформата предлага онлайн уроци, богат учебен материал, представен под формата на дигитални уроци за ученици от 1 до 12 клас. Всеки ученик, както и техните родители, има достъп до актуалните си оценки в платформата. Възможност за задаване и изпълняване на задания за самостоятелна работа. Платформата съдържа богат набор от безплатно интерактивно дигитално образователно съдържание
Платформата предлага на учениците достъп до богат набор от безплатно дигитално образователно съдържание. В допълнение, тя позволявана на учителите да създават свое такова, като по този начин обогатяват библиотеката на платформата, предлагайки интересен и разнообразен учебен материал. Родителите имат възможност следят академичното развитие на техните деца
Платформата служи и като информационен портал за родители. Тя им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да достъпват актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и заданията им за самостоятелна работа.
https://edu.mon.bg/– линк към платформата „Дигитална раница“.