Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование